Tập tành khoe vợ cho thiên địa… thiện hạ xem rồi thèm.